06 - 41362309 en info@ilseverbindt.nl

VAN IDEE NAAR REALITEIT 

Innoveren in het sociale domein. Organisatie-overstijgend samenwerken. Netwerken (uit)bouwen en verbinden. Oplossingen bedenken op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met als doel: samen sociale vraagstukken oppakken. En écht van betekenis zijn!

Taal is mijn passie

Taal is onze basis. Zijn we in staat om ons goed uit te drukken? Kunnen we teksten lezen en begrijpen? Hoe praten we met elkaar? Voor Stichting Voorlezen initieer en begeleid ik voorleesprojecten. Ik doe dit samen met Siham Nahari van TalenTaal. 

Meertalig opgroeien, dat is de toekomst!

Nederland is officieel een tweetalig land. Maar er worden zoveel meer talen onderling gesproken. Dit gegeven kunnen we zoveel positiever inzetten. Meertaligheid is een cadeau dat we onze Nederlandse kinderen kunnen geven. Ik organiseer workshops en kennissessies over meertaligheid samen met Marinella Orioni. Klik hier voor meer formatie. 

Burgerparticipatie is noodzakelijk én is meer dan consultatie

Onze democratie is een groot goed. Dat moeten we koesteren. Juist door burgerparticipatie als fundamenteel element toe te voegen. Niet als activiteit omdat het moet. Maar omdat we daardoor betere en meer gedragen oplossingen vinden voor het publieke domein. Voor Gemeente Dordrecht heb ik consultatie en participatie bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Nieuw Dordts Peil en de Omgevingswet.